Fotogalerie

Bez Vaší pomoci to nejde

Jedním z nejdůležitějších faktů dosavadní činnosti sboru je úzký vztah a návaznost na představenstvo obce. Obec darovala pozemek kde byla postavena hasičská zbrojnice. Nákup první stříkačky, hasičského nářadí, plátna na hasičské stejnokroje a další nezbytnosti vždy zajišťovala obecní pokladna.

Železné soboty: Naši chlapi vyjedou na traktorech do dědiny, aby posbírali staré nepotřebné železné kousky, kterých se rádi zbavíte při jarním úklidu. Pokud budou tyhle věci těžké a objemné, rádi vám je odnesou z domu, nemusíte se s tím tahat. Připravené železné harampádí naši chlapi naloží a odvezou.

Děkujeme.