Členové sboru

Členskou základnu tvoří 48 členů, z toho 13 žen a 10 dětí. Zásahová jednotka má k dnešnímu dni 14 členů.

Forch Robert

velitel jednotky

Kramář Rosťa

velitel družstva

obsluha motorové řetězové pily

Kramář Pavel

strojník

Šupa Zdeněk ml.

strojník

Šupa Zdeněk

strojník

Konečný Rosťa

strojník

Skočík Radek

strojník

Konečný Rosťa ml.

strojník

obsluha motorové řetězové pily

Pinkava Pavel

strojník

obsluha motorové řetězové pily

Bravenec Petr

strojník

obsluha motorové řetězové pily

Janoušek Roman

strojník

obsluha motorové řetězové pily

Blažek Michal

hasič

Křiva Martin

hasič

Žilka Božek

hasič

Bez Vaší pomoci to nejde

Jedním z nejdůležitějších faktů dosavadní činnosti sboru je úzký vztah a návaznost na představenstvo obce. Obec darovala pozemek kde byla postavena hasičská zbrojnice. Nákup první stříkačky, hasičského nářadí, plátna na hasičské stejnokroje a další nezbytnosti vždy zajišťovala obecní pokladna.

Železné soboty: Naši chlapi vyjedou na traktorech do dědiny, aby posbírali staré nepotřebné železné kousky, kterých se rádi zbavíte při jarním úklidu. Pokud budou tyhle věci těžké a objemné, rádi vám je odnesou z domu, nemusíte se s tím tahat. Připravené železné harampádí naši chlapi naloží a odvezou.

Děkujeme.