Strom - ulomené větve nad zahradou RD

(Technická pomoc)

Česká republika, Jihomoravský, Hodonín, Mutěnice, Nádražní

Velitel JPO: Forch Robert

Strom přes cestu, 300m od slepičárny

(Technická pomoc)

Česká republika, Jihomoravský, Hodonín, Mutěnice, Mutěnice

Velitel JPO: Forch Robert

Sbor - lidé z SDH Mutěnice

Sbor dobrovolných hasičů

Základní činností a poslání sboru je dobrovolná a nezištná pomoc při živelných událostech a pohromách, které mnohé nás už potkaly a ještě mohou potkat.

Jedním z nejdůležitějších faktů dosavadní činnosti sboru je úzký vztah a návaznost na představenstvo obce.

Sbor hasičů pořádá různé akce, jako pro veřejnost (soutěže v hasičském sportu, ukázky hasičské techniky a práce) tak pro své členy (táboráky, zájezdy, …).

Členskou základnu tvoří 48 členu, z toho 13 žen a 10 dětí.

Nové prostory

V průběhu roku 2023 jsme v naší hasičské zbrojnici prošli poslední fází rozsáhlé rekonstrukce.

Dne 18. listopadu 2023 proběhla brigáda, začali jsme uklízet a dávat prostory zpět dohromady.

Můžeme říci, že naše prostory se změnily k nepoznání.

Děkujeme obci Mutěnice za finanční podporu. Firmě SPEHO s.r.o. a všem podílejícím se na této rekonstrukci děkujeme za pomoc a angažovanost při rekonstrukci.

Nové prostory JSDH Mutěnice
Nové prostory JSDH Mutěnice

Zásahové přilby HEROS TITAN Rosenbauer

Dne 26.1.2024 jsme obdrželi od společnosti 4-FIRE.cz 13ks zásahových přileb HEROS TITAN Rosenbauer a 13ks integrovaných led svítilen.

Nákup přileb je financován obecním úřadem Obec Mutěnice za podpory Nadace Agrofert.

Mnohokrát DĚKUJEME

Zásahový GINA Tablet + pořízení věcných prostřeků PO

  • Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022
  • Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
  • Výše dotace: 98 000 Kč
  • Termín realizace: 1/2022 – 12/2022

Ochranné prostředky pro hasiče

Za podpory Jihomoravského kraje bylo pořízeno z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020" ochranné vybavení a prostředky pro SDH Mutěnice.

  • Dotační program: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020
  • Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
  • Název projektu: Ochranné prostředky pro hasiče
  • Výše dotace: 80 000 Kč
  • Termín realizace: 1/2017 – 12/2017
Zásahový tablet

Jsme s Vámi déle než 125 let

Založení hasičského sboru v Mutěnicích nebylo snadnou záležitostí, povedlo se to až na třetí pokus. Psalo se datum 13. března 1892. Život tohoto sboru nebyl už v samých počátcích jednoduchý. Stejně tak v letech C.K. Rakouska- Uherska po přelomu století, provázely sbor ekonomické a společenské problémy. Svého rozkvětu dosáhl sbor, jak je známo z pamětí, v letech první republiky.

Vlastně až do padesátých let byl tento sbor vždy samostatný a svobodný spolek zakládající se na dobrovolnosti.

Více z naší historie